• Pulpdent یک شرکت تحقیقاتی و تولید دندانپزشکی که در سال 1947 تاسیس شد
    و به اصول بنیادی خود در زمینه آموزش ، پیشگیری و مراقبت از دندانپزشکی فعال متعهد است تا افراد بتوانند زندگی سالم و مثمر ثمرتری داشته باشند.
  • تحقیقات و توسعه محصول Pulpdent به سمت باز کردن قوای شفابخش طبیعت با مواد زیست فعال است که از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ساختار دندان تقلید می کنند ، در محیط مرطوب دهان رفتار مطلوبی دارند و پتانسیل تجدید ساخت مجدد را به حداکثر می رسانند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه