شرکت CERKAMED از سال 2000 در بازار دندانپزشکی لهستان بوده است.

اولین محصول این کمپانی روکش های محافظ بود که توسط دندانپزشکان در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی مورد استقبال قرار گرفت.

همچنین به سرعت توسط پزشکان مستقل مورد توجه قرار گرفت و در مغازه های دندانپزشکی و فروشندگان عمده مورد درخواست قرار گرفت.

نمایش دادن همه 3 نتیجه